Belangrijk

Privacyverklaring

Search X Recruitment (handelsnaam van Search It Recruitment B.V. en Search Sales Recruitment B.V.) is een digitaal recruitment bureau gevestigd op de Hendrik Figeeweg 1-0013, 2031 BJ te Haarlem. Wij bemiddelen IT, Sales, Marketing en Renewable Engineering professionals voor vaste vacatures, detachering of freelance- en interim opdrachten. Wij bieden kandidaten de optie om via onze website www.searchxrecruitment.com te solliciteren op vacatures, een cv te uploaden, of een abonnement te nemen op nieuwsbrieven en vacature-alerts. Klanten kunnen via onze website hun vacatures inzenden. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen.

Technische informatie en cookies
Als je de website van Search X Recruitment bezoekt verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

 • Om te analyseren hoe vaak de website www.searchxrecruitment.com wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.
 • Om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Search X Recruitment maakt gebruik van cookies. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering en werving & selectie.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Dit is een handmatige actie uitgevoerd door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die interessant voor je kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening

Wanneer verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Als je de via de website van Search X Recruitment solliciteert op een vacature of je cv upload, verzamelen wij persoonsgegevens waaronder je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en je cv. Deze gegevens zijn vereist indien je gebruik wilt maken van de dienstverlening van Search X Recruitment

We kunnen ook persoonsgegevens van je verzamelen als je deze hebt geplaatst op publieke websites (bijvoorbeeld Monsterboard, Indeed of LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen met de vraag of je interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Welke gegevens verzamelen wij?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

Meer specifiek, gaat het om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • curriculum vitae (cv) met daarin informatie over opleiding en werkervaring
 • pasfoto – op vrijwillige basis
 • nationaliteit (in het kader van kennismigrant status en erkent referentschap opdrachtgevers)
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salaris registratie

Wat is het gevolg als je jouw persoonsgegevens niet beschikbaar wilt stellen?
Als je jouw persoonsgegevens niet beschikbaar aan ons stelt, kan je geen gebruikmaken van de dienstverlening van Search X Recruitment. Wij hebben deze gegevens nodig om ons werk goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij je gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Search X Recruitment verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen. Wij verzamelen deze gegevens voor 3 doelen:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Een zakelijke relatie te onderhouden
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden
 • We verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen

Met wie delen wij je gegevens?
De leverancier van ons applicant tracking systeem (ATS) is Search Software B.V. Alle persoonsgegevens worden in hun software genaamd Search Software opgeslagen. Daarnaast delen wij alleen je persoonsgegevens met onze opdrachtgevers als je hiervoor van te voren toestemming hebt gegeven.

Het recht op inzage, wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens
Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@searchxrecruitment.com. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen je adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op je verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Contactgegevens Search X Recruitment
Adres: Hendrik Figeeweg 1-0013, 2031 BJ, Haarlem, Nederland
Tel.: +31207782393
E-mail: info@searchxrecruitment.com

Wil je graag dat wij contact met jou opnemen?